Tin mới:

Hơn 1/2 doanh nghiệp sử dụng máy móc, thiết bị lạc hậu và rất lạc hậu
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DN CẦN BIẾT

06:45 | 11-09-2017

    Doanh nghiệp nhỏ và vừa đang giữ vai trò động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, do quy mô nhỏ nên phần lớn doanh nghiệp này chưa chủ động áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh.

    Doanh nghiệp nhỏ và vừa đang giữ vai trò động lực tăng trưởng kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, do quy mô nhỏ nên phần lớn doanh nghiệp này chưa chủ động áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất kinh doanh. Nguồn: TTXVN

    TTXVN