Video

Bệnh viện Bạch Mai đóng cửa 2 bãi trông giữ xe để cải tạo