Tin mới:

Xi măng Hà Tiên 1 trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 12%
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Công ty cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 (HT1) chốt quyền trả cổ tức năm 2019 bằng tiền, tỷ lệ 12% (1 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng).

Với hơn 381,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Xi măng Hà Tiên 1 dự chi số tiền 457,9 tỷ đồng để trả cổ tức.

Ngày đăng ký cuối cùng là 12/11, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/11. Ngày thanh toán là 22/11.

Thùy Linh/BNEWS/HSX