Tin mới:

Xả thải vượt quy chuẩn, doanh nghiệp sản xuất inox bị phạt hơn 260 triệu đồng
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. PHÁP LUẬT

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Bùi Thế Cử cho biết, tỉnh Hưng Yên vừa xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với Công ty TNHH Gia Anh, đóng tại xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ. Doanh nghiệp này bị phạt 265 triệu đồng do xả chất thải vượt quy chuẩn, gây ô nhiễm môi trường.

Công ty TNHH Gia Anh là đơn vị chuyên gia công sản xuất các sản phẩm inox. Theo kết quả phân tích mẫu nước thải do Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Hưng Yên thực hiện, Công ty TNHH Gia Anh đã có 4 hành vi vi phạm về xả thải và các tiêu chí bảo vệ môi trường.

Cụ thể, trong quá trình xả thải, công ty đã xả nước thải sản xuất có chứa các thông số môi trường thông thường vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 lần đến dưới 5 lần, trong trường hợp thải lượng nước nhỏ hơn 5m3/ngày đêm.

Qua phân tích mẫu nước, thông số Fe vượt hơn 3 lần, COD vượt 1,12 lần; tổng dầu mỡ vượt 1,24 lần; Mn vượt 1,86 lần. Như vậy đã vi phạm Điểm a, Khoản 4 và Khoản 7 Điều 13 của Nghị định 155/NĐ-CP của Chính phủ. Với vi phạm này, Công ty bị phạt 42 triệu đồng.

Công ty còn xả nước thải sinh hoạt vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 3 đến dưới 5 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 10 m3 đến dưới 20 m3/ngày đêm.

Trong đó, thông số dầu mỡ động thực vật vượt 4,9 lần; BOD vượt 1,47 lần, TTS vượt 1,68 lần; coliform vượt 3,05 lần; hành vi này đã vi phạm quy định tại Điểm c, Khoản 4 và Khoản 7 Điều 13 của Nghị định 155/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. Theo đó, công ty bị phạt hành chính và phạt tăng nặng với mức l28 triệu đồng.

Mặt khác, công ty này còn không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định như đã cam kết trong Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường được phê duyệt, vi phạm Điểm d, Khoản 3, Điều 8 của Nghị định 155/NĐ-CP của Chính phủ. Mức phạt cho hành vi này là 70 triệu đồng.

Cũng trong quá trình xả thải, Công ty thực hiện giám sát chất thải định kỳ không đúng, không đầy đủ (không thực hiện quan trắc định kỳ năm 2017 và 2018), vi phạm Điểm b, Khoản 7, Điều 12 của Nghị định 155/NĐ-CP của Chính phủ.

Cùng với xử phạt, tỉnh Hưng Yên yêu cầu Công ty TNHH Gia Anh từ nay đến hết tháng 4/2019 phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, gồm: dừng ngay việc xả nước thải sản xuất và sinh hoạt vượt quy chuẩn ra môi trường, xử lý nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi thải; xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định; thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung trong Bản đăng ký đạt tiêu chuẩn môi trường đã được phê duyệt./.

Mai Ngoan/TTXVN