Tin mới:

Vĩnh Sơn Sông Hinh sẽ phát hành 700 tỷ trái phiếu
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

07:06 | 14-09-2019

Công ty Thủy điện Vĩnh Sơn Sông Hinh (VSH) công bố nghị quyết HĐQT thông qua phương án phát hành 700 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo.

Công ty dự kiến sẽ phát hành tối đa 3 đợt, đợt 1 dự kiến thực hiện trong quý III hoặc IV và đợt 3 cách đợt 1 không quá 12 tháng.

Tài sản thế chấp là công trình xây dựng, máy móc thiết bị, phương tiện vận tải và các tài sản khác của nhà máy thủy điện Vĩnh sơn.

Nguồn tiền huy động từ đợt phát hành này dùng để tài trợ cho dự án thủy điện thượng Kon Tum.

Công ty nhận được giấy chứng nhận đầu tư nhà máy thủy điện thượng Kon Tum vào năm 2009, đến nay nhà máy vẫn trong giai đoạn xây dựng.

Thùy Linh/BNEWS/HSX