Tin mới:

Vĩnh Hoàn muốn mua 2 triệu cổ phiếu quỹ
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Hiện Vĩnh Hoàn chưa sở hữu cổ phiếu quỹ.

Phương thức giao dịch là thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh theo quy định.

Thời gian thực hiện trong vòng 30 ngày kể từ khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được đầy đủ tài liệu báo cáo của công ty.

Thùy Linh/BNEWS/HSX