Tin mới:

Vietsovpetro: Lợi nhuận 9 tháng phía Việt Nam vượt 22,7%
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP

16:55 | 26-09-2019

Trong 9 tháng qua, lợi nhuận phía Việt Nam đạt được tại Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro (Vietsovpetro) là 722,3 triệu USD, vượt 22,7% kế hoạch và phía Nga là 111 triệu USD.

Lắp đặt chân đế giàn khoan. Ảnh: VSP

Trong 9 tháng qua, sản lượng khai thác dầu thô của Vietsovpetro vượt 6,7% kế hoạch; sản lượng khí thiên nhiên vượt 15% kế hoạch và cung cấp khí vào bờ vượt 54,3% kế hoạch. 

Nhờ vậy, doanh thu bán dầu và condensate từ lô 09-1 đạt hơn 1,4 tỷ USD, vượt 19,8% kế hoạch; doanh thu bán khí thiên nhiên đạt 8,1 triệu USD, vượt 1% kế hoạch; doanh thu bán dầu từ lô 09-3 đạt 63,3 triệu USD...

Đối với công tác thăm dò địa chất, Vietsovpetro đã thi công tổng cộng 13.174 m khoan, kết thúc thử vỉa 3 giếng. Dự kiến trong năm 2019 sẽ khoan 8 giếng tìm kiếm thăm dò và thẩm lượng.

Bảo dưỡng thiết bị trên giàn khoan. Ảnh: VSP

Riêng khoan khai thác và sửa chữa lớn giếng, Vietsovpetro đã thi công và bàn giao 14 giếng mới và sửa chữa 32 lượt giếng.

Cũng trong 9 tháng qua, Vietsovpetro đã thực hiện nhiều dự án cho các đối tác trong và ngoài nước. Theo đó, doanh thu từ hoạt động dịch vụ ngoài và dịch vụ cung cấp cho các lô đạt hơn 151 triệu USD.

Để hoàn thành kế hoạch khai thác cả năm 3,1 triệu tấn dầu thô/condensate và 117,79 triệu m3 khí thiên nhiên từ lô 09-1, Vietsovpetro sẽ thực hiện đồng bộ các giải pháp trọng tâm.

Theo đó, Vietsovpetro tập trung thực hiện các giải pháp khoa học và công nghệ phù hợp để nâng cao hệ số thu hồi dầu, giảm thiểu lượng dầu không khai thác được trong thời gian dừng giàn để sửa chữa và thời gian thay tàu chứa dầu.

Ngoài ra, Liên doanh đảm bảo vận hành an toàn các công trình và hệ thống công nghệ ngoài khơi, các phương tiện nổi cũng như các công trình sản xuất trên bờ...

Chế tạo chân đế giàn khoan tại cảng dầu khí Vietsovpetro. Ảnh:VSP

Đặc biệt, Vietsovpetro thực hiện “Chương trình các biện pháp tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động năm 2019” nhằm tiết giảm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm.

Trong đó, Liên doanh tiếp tục rà soát, bổ sung và hoàn thiện hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật về tiêu hao nguyên nhiên vật liệu, năng lượng; định mức khai thác sử dụng máy móc, thiết bị, lao động tiền lương, chi phí quản lý; tối ưu hóa định biên lao động và các chi phí khác.

Vietsovpetro cũng tăng cường quản lý dòng tiền, cân đối nhu cầu cho hoạt động sản xuất, sử dụng ngân sách hiệu quả, giảm thiểu thuê bên ngoài, huy động mọi nguồn lực sẵn có đảm bảo thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả.

Đồng thời, Vietsovpetro tiếp tục phát động các phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, lao động an toàn trong cán bộ công nhân viên nhằm phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất và tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mọi lĩnh vực hoạt động./. 


Anh Nguyễn/BNEWS/TTXVN