Tin mới:

Vietcombank thoái vốn tại SAIGONBANK và CFC
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Vietcombank thoái vốn tại SAIGONBANK và Công ty Tài chính cổ phần Xi măng. Ảnh: HNX

Ngày 20/11, tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) đã chào bán hơn 13,2 triệu cổ phần của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Công Thương (SAIGONBANK) ra công chúng với mức giá khởi điểm 12.550 đồng/cổ phần.

Phiên đấu giá có 20 nhà đầu tư tham dự, trong đó có 19 cá nhân và 1 tổ chức. Khối lượng đăng ký mua đạt hơn 53,8 triệu cổ phần, gấp 4,1 lần so với khối lượng cổ phần chào bán. Giá đặt mua cao nhất là 20.100 đồng/cổ phần. Giá đặt mua thấp nhất là 12.550 đồng/cổ phần.

Kết quả, phiên đấu giá đã bán hết hơn 13,2 triệu cổ phần (100% số cổ phần đưa ra đấu giá) cho 1 nhà đầu tư cá nhân và 1 nhà đầu tư tổ chức với giá đấu thành công bình quân là 20.100 đồng/cổ phần. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 266,3 tỷ đồng, chênh lệch so với giá trị tại mức giá khởi điểm đạt 100 tỷ đồng. 

Kết quả phiên đấu giá thoái vốn

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương

ngày 20/11/2017

Số cổ phần đưa ra đấu giá13.251.695 cổ phần
Tổng khối lượng đăng ký mua53.817.190 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ20 phiếu
Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ53.817.190 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất13.251.695 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất100 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất20.100 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất12.550 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất20.100 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất20.100 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân20.100 đồng/cổ phần
Tổng số nhà đầu tư trúng giá2 NĐT
Tổ chức1 NĐT
Cá nhân1 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được13.251.695 cổ phần
Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được266.359.069.500 đồng

Cùng ngày, Vietcombank cũng chào bán 6,6 triệu cổ phần của Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng (CFC) ra công chúng với mức giá khởi điểm 11.549 đồng/cổ phần.

Kết quả, phiên đấu giá đã bán hết 6,6 triệu cổ phần (100% số cổ phần đưa ra đấu giá) cho 9 nhà đầu tư cá nhân với giá đấu thành công bình quân là 11.554 đồng/cổ phần, cao hơn 5 đồng/cổ phần so với giá khởi điểm. Tổng giá trị cổ phần bán được đạt hơn 76,2 tỷ đồng. 

Kết quả phiên đấu giá thoái vốn

tại Công ty Tài chính Cổ phần Xi măng

ngày 20/11/2017

Số cổ phần đưa ra đấu giá6.600.000 cổ phần
Tổng khối lượng đăng ký mua6.671.000 cổ phần
Tổng số phiếu tham dự đấu giá hợp lệ9 phiếu
Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ6.671.000 cổ phần
Khối lượng đặt cao nhất1.200.000 cổ phần
Khối lượng đặt thấp nhất580.000 cổ phần
Giá đặt mua cao nhất11.560 đồng/cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất11.550 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công cao nhất11.560 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công thấp nhất11.550 đồng/cổ phần
Giá đấu thành công bình quân11.554 đồng/cổ phần
Tổng số nhà đầu tư trúng giá9 NĐT
Tổ chức0 NĐT
Cá nhân9 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được6.600.000 cổ phần
Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được76.253.753.000 đồng

Văn Giáp/ BNEWS/TTXVN