Tin mới:

Việt Nam tăng 3 bậc trong báo cáo về phát triển bền vững
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. THỜI SỰ

07:31 | 17-07-2019

Theo báo cáo đánh giá thường niên lần thứ 4 về tiến độ thực hiện các Mục tiêu Phát triển bền vững (SDG) của Liên hợp quốc, Việt Nam ở vị trí 54, vượt 3 bậc so với năm 2018.

Việt Nam tăng 3 bậc trong báo cáo về phát triển bền vững. Đồ họa: infographics.vn

Theo infographics.vn