Tin mới:


  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. VIDEO

Facebook khóa hơn 580 triệu tài khoản giả mạo

17-05-2018 10:37

Trong 3 tháng đầu năm có: 583 tài khoản facebook giả bị khóa; 837 triệu bài có nội dung rác bị gỡ; 3,4 triệu bài đăng chứa hình ảnh bạo lực bị xử lý… Hoạt động này nhằm áp dụng “chuẩn mực của cộng đồng” trên mạng xã hội phổ biến nhất thế giới này.