Tin mới:

VDS chốt ngày trả cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 10%
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Theo đó, công ty sẽ phát hành 9,1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng là 19/6, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/6.

Sau chia cổ tức, vốn điều lệ VDS sẽ tăng lên 1.000 tỷ đồng.


Thùy Linh/BNEWS/HSX