Tin mới:

VCI sẽ thưởng 42 triệu cổ phiếu
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

15:13 | 14-06-2018

Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt (VCI) vừa thông qua phương án phát hành cổ phần để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ thực hiện 35%.

VCI hiện có 120 triệu cp nên dự kiến phát hành thêm 42 triệu cổ phiếu cho các cổ đông. Qua đó, VCI sẽ tăng vốn điều lệ lên 1.620 tỷ đồng.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và các nguồn khác theo BCTC kiểm toán 2017. Thời điểm thực hiện trong quý II hoặc quý III/2018.

Thùy Linh/BNEWS/HSX