Tin mới:

Văn Phú chia cổ tức 16% bằng tiền
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Công ty cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest (VPI) chốt quyền trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, tỷ lệ 16% (1 cổ phiếu nhận được 1.600 đồng).

Với 160 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi số tiền 256 tỷ đồng để trả cổ tức.

Công ty chưa chốt ngày đăng ký cuối cùng nhưng sẽ thực hiện trả cổ tức vào ngày 19/9.

Thùy Linh/BNEWS/HSX