Tin mới:

TTC Land muốn phát hành hơn 27 triệu cổ phiếu trả cổ tức
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Theo đó công ty dự kiến phát hành hơn 27,1 triệu cổ phiếu trong quý IV, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước chấp thuận.

Dự kiến khi hoàn tất phát hành, vốn điều lệ TTC Land đạt gần 3.664 tỷ đồng.

Thùy Linh/BNEWS/HSX