Tin mới:

Transimex sắp trả cổ tức tiền và cổ phiếu tỷ lệ 25%
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Trong đó, công ty sẽ trả cổ tức tiền mặt dự kiến vào quý IV tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Đồng thời, Transimex sẽ phát hành 8,23 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cổ phiếu, ứng tỷ lệ 15% vốn điều lệ với thời gian thực hiện trong quý IV.

Nguồn thực hiện đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến 31/12.

Thùy Linh/BNEWS/HSX