Tin mới:

Tp. Hồ Chí Minh thu hút vốn FDI tăng hơn 20% trong quý I
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP

Công Ty TNHH Nidec Tosok Việt Nam của nhà đầu tư Nhật Bản đang hoạt động sản xuất các chi tiết cơ khi tại khu chế xuất Tân Thuận, Tp. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Theo UBND Tp.Hồ Chí Minh, trong quý I/2019, tính chung cả vốn thu hút được dưới hình thức cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các doanh nghiệp trong nước, Thành phố thu hút được 1,55 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cụ thể, các dự án đầu tư nước ngoài (FDI) được cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư có 254 dự án với tổng vốn đầu tư 288,80 triệu USD, tăng 23,3% số dự án cấp mới và tăng 4,3% vốn đầu tư so với cùng kỳ năm ngoái.

Hoạt động kinh doanh bất động sản thu hút vốn đầu tư nhiều nhất, chiếm 52,7%; tiếp theo là hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ chiếm 19,4%; bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác chiếm 14,8%; công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 8%; dịch vụ lưu trú và ăn uống chiếm 1,9%.

Ngoài ra, trong quý I/2019 có 53 lượt dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn đầu tư 62 triệu USD, tăng 20,5% số lượt dự án và tăng hơn 15 lần về vốn đầu tư so với cùng kỳ.

Thành phố cũng chấp thuận cho 799 trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục để được góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước, với vốn góp đăng ký tương đương 1,20 tỷ USD (so với cùng kỳ, tăng 19,8% về số trường hợp và tăng 19,2% về vốn đầu tư).

Đối với vốn đầu tư trong nước, UBND Tp.Hồ Chí Minh cho biết: Tính chung tổng vốn đăng ký và bổ sung là 214.992 tỷ đồng, tăng 9,7% so với cùng kỳ. Thành phố có 8.639 doanh nghiệp được cấp phép thành lập mới với tổng số vốn đăng ký 147.114 tỷ đồng, tăng 2,4% số lượng doanh nghiệp và tăng 46% về vốn đăng ký so cùng kỳ.

Ngoài ra, trong quý cũng có 23.181 lượt doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh; trong đó vốn điều chỉnh bổ sung tăng 67.878 tỷ đồng.

Theo đánh giá của UBND Thành phố, có những kết quả trên là nhờ các hoạt động xúc tiến thương mại và đầu tư được triển khai tích cực, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao chất lượng và hiệu quả xuất khẩu; đồng thời quảng bá, giới thiệu hình ảnh Việt Nam và thành phố, các chính sách thu hút đầu tư mời gọi các nhà đầu tư nước ngoài và kiều bào tham gia phát triển kinh tế thành phố.

Từ đó, góp phần thúc đẩy đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài, số doanh nghiệp thành lập mới và số dự án FDI cấp mới đều tăng so với cùng kỳ./.

Xem thêm:

>>Doanh nghiệp FDI hiến kế thúc đẩy tăng trưởng cho Tp. Hồ Chí Minh

>>Thừa Thiên - Huế gắn kết giữa chính quyền và doanh nghiệp FDI

A.Tuấn/TTXVN