Tin mới:

Tôm càng đỏ - loài ngoại lai xâm hại nguy hiểm
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. KHUYẾN NÔNG

07:02 | 22-05-2019

Tôm càng đỏ (tôm hùm đất) ăn tất cả thủy sinh, cạnh tranh nguồn thức ăn với sinh vật bản địa, khiến những loài tôm, cá đặc trưng có thể biến mất.

Theo infographics.vn