Tin mới:

TLH tính huy động mỗi năm 300 tỷ đồng lãi suất 0% từ cổ đông sáng lập
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Theo đó, Công ty dự kiến từ 2020 đến 2022 sẽ huy động bình quân khoảng 300 tỷ đồng mỗi năm từ các cổ đông sáng lập.

Mỗi kỳ huy động tối đa không quá 6 tháng cho 1 hợp đồng. Và mức lãi suất áp dụng cho kỳ huy động vốn là 0%.

Thép Tiến Lên có 3 cổ đông sáng lập là ông Nguyễn Mạnh Hà, bà Phạm Thị Hồng và ông Nguyễn Văn Quang.

Hiện ông Nguyễn Mạnh Hà đang là Chủ tịch Thép Tiến Lên, còn bà Phạm Thị Hồng và ông Nguyễn Văn Quang đều là các Thành viên HĐQT.

Thùy Linh/BNEWS/HSX