Tin mới:

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. THỜI SỰ

07:01 | 23-12-2018

Quan hệ giữa hai nước Việt Nam - Liên bang Nga trong những năm qua có bước phát triển mạnh mẽ cả về bề rộng lẫn chiều sâu, trở thành tài sản vô giá đối với cả hai dân tộc, hai đất nước.

Thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga. Đồ họa: infographics.vn

Theo infographics.vn