Tin mới:

Thiên Long trả cổ tức bằng tiền mặt 10%
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

07:32 | 29-11-2019

Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long vừa thông báo tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền.

Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG) tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền, tỷ lệ 10% (mỗi cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).

Ngày chốt danh sách cổ đông là 12/12, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền là 11/12. Ngày thanh toán là 27/12.

Lũy kế 9 tháng, công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.308 tỷ đồng, tăng 10%. Lợi nhuận sau thuế 254 tỷ đồng, tăng 2%. Công ty hoàn thành 72% kế hoạch doanh thu và 78% kế hoạch lợi nhuận năm.

Thùy Linh/BNEWS/HSX