Tin mới:

Thiên Long báo lãi quý III giảm 19%
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

07:36 | 08-11-2019

Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long (TLG) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu tăng 9% lên 770 tỷ đồng.

Giá vốn tăng mạnh hơn khiến lợi nhuận gộp tăng 3% đạt 284 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng ở mức 137 tỷ đồng, tăng 29 tỷ đồng, tương đương 27%. Chi phí quản lý doanh nghiệp 70 tỷ, tăng 7%. Lợi nhuận sau thuế quý III đạt 69 tỷ đồng, giảm 19%.

Lũy kế 9 tháng, công ty ghi nhận doanh thu đạt 2.308 tỷ đồng, tăng 10%. Lợi nhuận sau thuế 254 tỷ đồng, tăng 2%. Công ty hoàn thành 72% kế hoạch doanh thu và 78% kế hoạch lợi nhuận năm.

Thùy Linh/BNEWS/HSX