Tin mới:

Taseco Airs 9 tháng hoàn thành 86% kế hoạch năm
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

21:23 | 02-11-2019

Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không Taseco - Taseco Airs (AST) vừa công bố báo cáo tài chính quý III với doanh thu tăng 34%, lên 300 tỷ đồng.

Trong đó, doanh thu bán hàng chiếm 68%, phần còn lại thuộc về mảng cung cấp dịch vụ. Giá vốn tăng ở mức tương ứng doanh thu, giúp lợi nhuận gộp tăng 34%, đạt 167 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng tăng 41% lên 66 tỷ đồng do chi phí nhân công và thuê kho, mặt bằng tăng.

Chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 62%, lên 36 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 51 tỷ đồng, tăng 16% nhưng lãi cơ bản trên cổ phiếu giảm do công ty tăng vốn từ 360 tỷ đồng lên 450 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng, công ty ghi nhận doanh thu đạt 845 tỷ đồng, tăng 32%. Lợi nhuận trước thuế là 211 tỷ đồng, tăng 38%. Như vậy, công ty hoàn thành 73% kế hoạch doanh thu và 86% kế hoạch lợi nhuận.  

Thùy Linh/BNEWS/HSX