Tin mới:

Tập đoàn Bảo Việt chốt quyền trả cổ tức 10%
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

08:54 | 24-07-2018

Tập đoàn Bảo Việt (BVH) thông báo sẽ chi trả cổ tức năm tài chính 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Ngày đăng ký cuối cùng vào 3/8 và thời gian thực hiện dự kiến là 31/8.

Với hơn 700 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền mà BVH dự chi cho đợt cổ tức này là 700 tỷ đồng.

Thùy Linh/BNEWS/HSX