Tin mới:

Từ khóa: the vang iuu

Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Ủy ban châu Âu để phòng chống khai thác IUUThời sự

Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Ủy ban châu Âu để phòng chống khai thác IUU

17-10-2019 | 18:06

Khắc phục Kinh tế & Xã hội

Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Chấm dứt đánh bắt bất hợp pháp vùng biển nước ngoài

14-10-2019 | 12:23

Khắc phục Khuyến nông

Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Khắc phục điểm yếu để thủy sản lấy lại thẻ xanh

25-09-2019 | 16:15

Khắc phục Khuyến nông

Khắc phục "Thẻ vàng" IUU: Quản lý chặt tàu cá hoạt động khai thác thủy sản trên biển

17-09-2019 | 11:14

Thay đổi nhận thức trong khai thác thủy sảnKhuyến nông

Thay đổi nhận thức trong khai thác thủy sản

23-08-2019 | 11:15

Khánh Hòa gắn thiết bị giám sát hành trình cho các tàu cáKhuyến nông

Khánh Hòa gắn thiết bị giám sát hành trình cho các tàu cá

14-08-2019 | 13:12

Quảng Trị đẩy nhanh lắp thiết bị giám sát tàu cá dài trên 24mKhuyến nông

Quảng Trị đẩy nhanh lắp thiết bị giám sát tàu cá dài trên 24m

05-08-2019 | 15:45

Khắc phục Kinh tế & Xã hội

Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Kiểm soát nghề cá theo hướng dẫn của EC

01-08-2019 | 13:50

Khắc phục Kinh tế & Xã hội

Khắc phục "thẻ vàng" IUU để nghề cá Việt Nam tiếp cận EVFTA

27-07-2019 | 15:32

Thừa Thiên Huế chống khai thác thủy sản bất hợp phápKinh tế & Xã hội

Thừa Thiên Huế chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

13-07-2019 | 10:36

Mỗi chủ tàu và ngư dân ra khơi cần thực hiện các quy định gì?Thời sự

Mỗi chủ tàu và ngư dân ra khơi cần thực hiện các quy định gì?

10-07-2019 | 15:40

Khắc phục Khuyến nông

Khắc phục "Thẻ vàng" IUU: Quản lý tàu cá và kịp thời xác nhận nguồn gốc thủy sản

29-06-2019 | 20:44

Thái Lan sẽ đánh giá hoạt động nhập khẩu hải sản từ các nước bị thẻ vàng IUUThế giới

Thái Lan sẽ đánh giá hoạt động nhập khẩu hải sản từ các nước bị thẻ vàng IUU

12-06-2019 | 13:24

Khắc phục “thẻ vàng” IUU: Ứng dụng công nghệ trong xác nhận nguyên liệuThời sự

Khắc phục “thẻ vàng” IUU: Ứng dụng công nghệ trong xác nhận nguyên liệu

07-05-2019 | 22:07

Xử lý nghiêm địa phương và tàu cá tái diễn vi phạm khai thác IUUThời sự

Xử lý nghiêm địa phương và tàu cá tái diễn vi phạm khai thác IUU

03-05-2019 | 07:02

Xem thêm