Tin mới:

Từ khóa: the vang iuu

Thay đổi nhận thức trong khai thác thủy sảnKhuyến nông

Thay đổi nhận thức trong khai thác thủy sản

23-08-2019 | 11:15

Khánh Hòa gắn thiết bị giám sát hành trình cho các tàu cáKhuyến nông

Khánh Hòa gắn thiết bị giám sát hành trình cho các tàu cá

14-08-2019 | 13:12

Quảng Trị đẩy nhanh lắp thiết bị giám sát tàu cá dài trên 24mKhuyến nông

Quảng Trị đẩy nhanh lắp thiết bị giám sát tàu cá dài trên 24m

05-08-2019 | 15:45

Khắc phục Kinh tế & Xã hội

Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Kiểm soát nghề cá theo hướng dẫn của EC

01-08-2019 | 13:50

Khắc phục Kinh tế & Xã hội

Khắc phục "thẻ vàng" IUU để nghề cá Việt Nam tiếp cận EVFTA

27-07-2019 | 15:32

Thừa Thiên Huế chống khai thác thủy sản bất hợp phápKinh tế & Xã hội

Thừa Thiên Huế chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

13-07-2019 | 10:36

Mỗi chủ tàu và ngư dân ra khơi cần thực hiện các quy định gì?Thời sự

Mỗi chủ tàu và ngư dân ra khơi cần thực hiện các quy định gì?

10-07-2019 | 15:40

Khắc phục Khuyến nông

Khắc phục "Thẻ vàng" IUU: Quản lý tàu cá và kịp thời xác nhận nguồn gốc thủy sản

29-06-2019 | 20:44

Thái Lan sẽ đánh giá hoạt động nhập khẩu hải sản từ các nước bị thẻ vàng IUUThế giới

Thái Lan sẽ đánh giá hoạt động nhập khẩu hải sản từ các nước bị thẻ vàng IUU

12-06-2019 | 13:24

Khắc phục “thẻ vàng” IUU: Ứng dụng công nghệ trong xác nhận nguyên liệuThời sự

Khắc phục “thẻ vàng” IUU: Ứng dụng công nghệ trong xác nhận nguyên liệu

07-05-2019 | 22:07

Xử lý nghiêm địa phương và tàu cá tái diễn vi phạm khai thác IUUThời sự

Xử lý nghiêm địa phương và tàu cá tái diễn vi phạm khai thác IUU

03-05-2019 | 07:02

Nhiều giải pháp hoàn thành kế hoạch khai thác vụ cá NamKhuyến nông

Nhiều giải pháp hoàn thành kế hoạch khai thác vụ cá Nam

30-04-2019 | 14:36

Bình Định quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp phápKinh tế & Xã hội

Bình Định quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp

24-04-2019 | 11:58

Giải pháp từ địa phương khắc phục Khuyến nông

Giải pháp từ địa phương khắc phục "thẻ vàng" IUU

23-04-2019 | 18:42

Quảng Trị lắp đặt thiết bị giám sát hiện đại trên tàu cáKhuyến nông

Quảng Trị lắp đặt thiết bị giám sát hiện đại trên tàu cá

09-04-2019 | 07:31

Xem thêm