Tin mới:

Từ khóa: ngan sach trung uong

Phê duyệt Đề án Thời sự

Phê duyệt Đề án "Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất"

03-01-2020 | 07:28

Thủ tướng giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ươngTài chính

Thủ tướng giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương

17-12-2019 | 07:05

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ươngThời sự

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương

06-12-2019 | 19:39

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020Thời sự

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

02-12-2019 | 19:19

Bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ nguồn tăng thu ngân sách trung ương 2018Tài chính

Bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước và phân bổ nguồn tăng thu ngân sách trung ương 2018

28-11-2019 | 14:04

Nghị quyết Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020Thời sự

Nghị quyết Về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020

28-11-2019 | 11:17

Biểu quyết Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020Thời sự

Biểu quyết Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2020

14-11-2019 | 07:56

Thủ tướng điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ươngThời sự

Thủ tướng điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương

11-11-2019 | 20:11

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ươngThời sự

Điều chỉnh kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương

09-11-2019 | 07:02

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Bắt đầu thảo luận về kinh tế- xã hộiThời sự

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Bắt đầu thảo luận về kinh tế- xã hội

30-10-2019 | 08:05

Tuần làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIVThời sự

Tuần làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV

27-10-2019 | 08:30

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Thảo luận dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi) Thời sự

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Thảo luận dự án Luật Chứng khoán (sửa đổi)

22-10-2019 | 07:31

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Bảo đảm vững nguồn thu ngân sách nhà nướcThời sự

Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV: Bảo đảm vững nguồn thu ngân sách nhà nước

21-10-2019 | 17:25

Điều chỉnh và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách TWThời sự

Điều chỉnh và giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách TW

20-07-2019 | 07:09

Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019Thời sự

Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019

10-12-2018 | 18:48

Xem thêm