Tin mới:

Từ khóa: kho bac nha nuoc

Huy động 4.000 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủTài chính

Huy động 4.000 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

16-10-2019 | 18:29

Kho bạc nhà nước sắp xếp tinh gọn bộ máyTài chính

Kho bạc nhà nước sắp xếp tinh gọn bộ máy

08-10-2019 | 09:06

Huy động được 2.950 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủTài chính & Ngân hàng

Huy động được 2.950 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

28-08-2019 | 19:12

Hơn 145.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động kể từ đầu nămTài chính

Hơn 145.000 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ được huy động kể từ đầu năm

21-08-2019 | 19:01

Lãi suất trái phiếu Chính phủ  giảm vẫn hấp dẫn nhà đầu tưChứng khoán

Lãi suất trái phiếu Chính phủ giảm vẫn hấp dẫn nhà đầu tư

15-08-2019 | 12:55

Huy động 1.850 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủTài chính

Huy động 1.850 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

08-08-2019 | 08:56

Hướng tới kho bạc số trong giai đoạn 2021 - 2030Tài chính & Ngân hàng

Hướng tới kho bạc số trong giai đoạn 2021 - 2030

05-08-2019 | 12:48

Giải ngân vốn đầu tư trong nửa đầu năm 2019 chỉ đạt gần 30% kế hoạchTài chính & Ngân hàng

Giải ngân vốn đầu tư trong nửa đầu năm 2019 chỉ đạt gần 30% kế hoạch

25-07-2019 | 19:53

Hơn 7.000 tỷ đồng huy động qua đấu thầu trái phiếu Chính phủTài chính

Hơn 7.000 tỷ đồng huy động qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

24-07-2019 | 17:30

Đấu thầu trái phiếu Chính phủ huy động được 8.000 tỷ đồngChứng khoán

Đấu thầu trái phiếu Chính phủ huy động được 8.000 tỷ đồng

18-07-2019 | 16:28

Gần 7.000 tỷ đồng được huy động qua đấu thầu trái phiếu Chính phủChứng khoán

Gần 7.000 tỷ đồng được huy động qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

11-07-2019 | 11:18

Hơn 11.100 tỷ đồng được huy động qua đấu thầu trái phiếu Chính phủChứng khoán

Hơn 11.100 tỷ đồng được huy động qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

03-07-2019 | 16:39

 Huy động được 2.000 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủTài chính & Ngân hàng

Huy động được 2.000 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

20-06-2019 | 16:29

Huy động 4.000 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủChứng khoán

Huy động 4.000 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu Chính phủ

13-06-2019 | 11:15

Gần 2.700 tỷ đồng được huy động qua kênh trái phiếu Chính phủChứng khoán

Gần 2.700 tỷ đồng được huy động qua kênh trái phiếu Chính phủ

06-06-2019 | 17:22

Xem thêm