Tin mới:

Từ khóa: khai thac hai san

Phát triển kinh tế biển Trung Trung bộ - Bài 3: Gỡ vướng về chính sách và hạ tầngKhuyến nông

Phát triển kinh tế biển Trung Trung bộ - Bài 3: Gỡ vướng về chính sách và hạ tầng

02-08-2019 | 14:30

Phát triển kinh tế biển Trung Trung bộ - Bài 2: Chống khai thác thủy sản bất hợp phápKhuyến nông

Phát triển kinh tế biển Trung Trung bộ - Bài 2: Chống khai thác thủy sản bất hợp pháp

02-08-2019 | 14:25

Phát triển kinh tế biển Trung Trung bộ - Bài 1: Thúc đẩy khai thác hải sản xa bờKhuyến nông

Phát triển kinh tế biển Trung Trung bộ - Bài 1: Thúc đẩy khai thác hải sản xa bờ

02-08-2019 | 14:14

Khắc phục Kinh tế & Xã hội

Khắc phục "thẻ vàng" IUU: Kiểm soát nghề cá theo hướng dẫn của EC

01-08-2019 | 13:50

Khắc phục Kinh tế & Xã hội

Khắc phục "thẻ vàng" IUU để nghề cá Việt Nam tiếp cận EVFTA

27-07-2019 | 15:32

Thái Lan sẽ đánh giá hoạt động nhập khẩu hải sản từ các nước bị thẻ vàng IUUThế giới

Thái Lan sẽ đánh giá hoạt động nhập khẩu hải sản từ các nước bị thẻ vàng IUU

12-06-2019 | 13:24

Thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp phápThời sự

Thành lập Ban Chỉ đạo Quốc gia về chống khai thác hải sản bất hợp pháp

21-05-2019 | 07:46

Xử lý nghiêm địa phương và tàu cá tái diễn vi phạm khai thác IUUThời sự

Xử lý nghiêm địa phương và tàu cá tái diễn vi phạm khai thác IUU

03-05-2019 | 07:02

Nhiều giải pháp hoàn thành kế hoạch khai thác vụ cá NamKhuyến nông

Nhiều giải pháp hoàn thành kế hoạch khai thác vụ cá Nam

30-04-2019 | 14:36

Bình Định quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp phápKinh tế & Xã hội

Bình Định quyết liệt chống khai thác hải sản bất hợp pháp

24-04-2019 | 11:58

Quảng Ngãi tăng cường kiểm soát việc tuân thủ pháp luật về khai thác thủy sảnThời sự

Quảng Ngãi tăng cường kiểm soát việc tuân thủ pháp luật về khai thác thủy sản

22-03-2019 | 14:53

Khắc phục các bất cập trong gỡ Thời sự

Khắc phục các bất cập trong gỡ "thẻ vàng" IUU

15-02-2019 | 18:22

Khắc phục Khuyến nông

Khắc phục "thẻ vàng" IUU để phát triển bền vững ngành thuỷ sản

17-12-2018 | 07:28

Thanh Hóa khắc phục “thẻ vàng” IUUKhuyến nông

Thanh Hóa khắc phục “thẻ vàng” IUU

14-10-2018 | 21:19

Kiên Giang kiểm soát, xử lý vi phạm về khai thác bất hợp phápKhuyến nông

Kiên Giang kiểm soát, xử lý vi phạm về khai thác bất hợp pháp

04-10-2018 | 09:44

Xem thêm