Tin mới:

Sudico lãi 9 tháng giảm 69%
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

07:06 | 03-11-2019

Công ty đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp sông Đà - Sudico (SJS) cho biết trong quý III, hoạt động sản xuất kinh doanh không có biến động lớn.

Công ty đã hoàn thành bàn giao và hạch toán doanh thu một số căn hộ tại dự án khu đô thị mới Nam An Khánh, đồng thời hoạt động kinh doanh dịch vụ quản lý khu đô thị vẫn ổn định bình thường.

Doanh thu thuần trong quý đạt 47 tỷ đồng, giảm 49%. Lãi gộp 11 tỷ và lãi sau thuế 5 tỷ đồng; cùng giảm 50% cùng kỳ.

Sudico cho biết lợi nhuận giảm do cùng kỳ năm trước có phát sinh hoàn nhập khoản đầu tư tại công ty liên kết (Công ty Đầu tư Phát triển Đô thị và KCN sông Đà miền Trung -  Socenid).

Lũy kế 9 tháng, công ty ghi nhận 244 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp đôi cùng kỳ nhờ nguồn thu lớn từ hoạt động chuyển nhương bất động sản trong khi thu từ cho thuê và cung cấp dịch vụ không đổi.

Tuy nhiên, do không còn khoản lãi chuyển nhương cổ phần lớn như cùng kỳ năm trước nên lãi sau thuế còn đạt 20 tỷ đồng, giảm 69%. Công ty mới thực hiện 17,4% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế.

Thùy Linh/BNEWS/HSX