Tin mới:

SKG sắp phát hành gần 5,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Công ty cổ phần Tàu cao tốc Superdong - Kiên Giang (SKG) vừa công bố thông tin phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2018, tỷ lệ 10% số cổ phiếu đang lưu hành của công ty.

Cụ thể, SKG sẽ phát hành gần 5,8 triệu cp để trả cổ tức cho cổ đông.

Nguồn vốn thực hiện được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Ngày chốt quyền nhận cổ tức là ngày 01/07/2019.

Thùy Linh/BNEWS/HSX