Tin mới:

SFC tạm ứng cổ tức đợt 1/2019
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

07:06 | 12-11-2019

Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi tạm ứng cổ tức cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền.

Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sài Gòn (SFC) thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi tạm ứng cổ tức cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền và tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019.

Ngày đăng ký cuối cùng vào 20/11, tương ứng ngày giao dịch không hưởng quyền 19/11.

Với phương án cổ tức, công ty sẽ thực hiện chi trả với tỷ lệ 30% (1 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng). Với 11,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, số tiền công ty dự chi đợt này là 34 tỷ đồng. Ngày thanh toán dự kiến vào 10/12.

Công ty quyết định sẽ họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2019 vào ngày 20/12. Năm nay công ty sẽ thực hiện thay đổi năm tài chính thành 9 tháng (1/1-30/9/2019).

Thùy Linh/BNEWS/HSX