Tin mới:

PVTrans trả cổ tức nằm 2018 bằng tiền tỷ lệ 10%
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí - PVTrans (PVT) vừa thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt tỷ lệ 10%.

Với 281 triệu cổ phiếu đang lưu hành, PVTrans dự chi số tiền hơn 281 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng vào 14/8, ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền 13/8. Thời gian thanh toán dự kiến trong quý III.

Thùy Linh/BNEWS/HSX