Tin mới:

PVN nộp ngân sách nhà nước vượt 7% kế hoạch
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP

Nhà máy chế biến khí Cà Mau. Ảnh: Anh Nguyễn/BNEWS/TTXVN

Bên cạnh việc hoàn thành vượt mức kế hoạch chỉ tiêu nộp ngân sách Nhà nước, các chỉ tiêu về sản xuất kinh doanh khác của PVN cũng đều vượt mức kế hoạch đề ra trong 7 tháng.

Cụ thể, sản xuất đạm đạt gần 851.000 tấn, vượt 10% kế hoạch; sản xuất điện 7 tháng đầu năm đạt 13,24 tỷ kWh, vượt 2,3% kế hoạch…

Nhờ vậy, tổng doanh thu của toàn PVN 7 tháng qua ước đạt gần 433.000 tỷ đồng, vượt 11,8% kế hoạch 7 tháng và bằng 70,7% kế hoạch năm.

Cùng đó, các dự án đầu tư của Tập đoàn và các đơn vị thành viên được kiểm soát chặt chẽ. Tập đoàn thường xuyên báo cáo cấp trên tiến độ, những khó khăn, vướng mắc để kịp thời có giải pháp tháo gỡ, hỗ trợ Tập đoàn thực hiện.

Nhà máy NPK Phú Mỹ cho ra lò nhiều sản phẩm mới. Ảnh: Anh Nguyễn/BNEWS/TTXVN

Để hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh cả năm 2019, PVN tiếp tục bám sát diễn biến giá dầu để có các giải pháp ứng phó phù hợp.

Cụ thể, PVN tăng cường công tác dự báo thị trường để luôn chủ động cân đối hợp lý sản lượng khai thác của từng mỏ so với giá thành.

Bên cạnh đó, PVN điều phối hợp lý về sản lượng khai thác, xuất khẩu và chế biến để đảm bảo hiệu quả giữa chỉ tiêu tăng trưởng GDP của nền kinh tế, thu ngân sách nhà nước của Chính phủ, đảm bảo an  ninh năng lượng và hiệu quả của chính PVN.

Cùng với các giải pháp về khoa học công nghệ nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, PVN cũng tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tài chính từ cân đối nguồn vốn, dòng tiền cho nhu cầu đầu tư phát triển, sản xuất kinh doanh để ứng phó kịp thời với những biến động của giá dầu thô trong năm 2019./.

Anh Nguyễn/BNEWS/TTXVN