Tin mới:

PVI trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 28%
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

09:10 | 06-06-2018

Công ty Cổ phần PVI thông báo sẽ tiến hành chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ thực hiện 28% được chia thành 2 đợt.

Ngày đăng ký cuối cùng là 15/6.

Trong đợt 1, công ty dự kiến chi 323,5 tỷ đồng để thực hiện tạm ứng cổ tức tỷ lệ 14% (1 cp nhận 1.400 đồng). Ngày thanh toán vào 5/7.

Đối với đợt 2, công ty sẽ thanh toán nốt số tiền còn lại cũng với tỷ lệ thực hiện là 14%. Ngày thanh toán dự kiến vào 20/9.

Thùy Linh/BNEWS/HSX