Tin mới:

PVB chia cổ tức 7% bằng tiền
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Công ty cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam (PVB) thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền tỷ lệ 7% (1 cổ phiếu nhận 700 đồng).

Với 21,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty dự chi số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Ngày đăng ký cuối cùng vào 26/9, ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền 25/9. Ngày thanh toán dự kiến là 14/10.

Thùy Linh/BNEWS/HNX