Tin mới:

PTB sẽ phát hành gần 16,2 triệu CP
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

09:08 | 07-06-2018

Công ty cổ phần Phú Tài (PTB) dự kiến sẽ phát hành gần 16,2 triệu CP nhằm mục đích trả cổ tức cổ phiếu năm 2017 tỷ lệ 50%.

Đồng thời, công ty còn trả thêm 10% bằng tiền mặt.

Nguồn vốn thực hiện được trích từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2017. Thời gian thực hiện dự kiến trong quý III.

Thùy Linh/BNEWS/HSX