Tin mới:

Pinaco trả cổ tức tiền mặt 15%
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

07:06 | 30-11-2019

HĐQT Công ty cổ phần Pin Ắc quy miền Nam - Pinaco vừa thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt.

HĐQT Công ty cổ phần Pin Ắc quy miền Nam - Pinaco (PAC) vừa thông qua việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt, tỷ lệ 15% (mỗi cổ phiếu nhận được 1.500 đồng).

Thời gian chi trả dự kiến vào ngày 25/12. Với 46,5 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Pinaco dự chi 70 tỷ đồng để trả cổ tức.

Lũy kế 9 tháng, công ty đạt 2.264 tỷ đồng doanh thu, giảm 1%. Lợi nhuận trước thuế là 147 tỷ đồng, tăng 9%. Công ty hoàn thành 67% kế hoạch doanh thu và 81% kế hoạch lợi nhuận.

Thùy Linh/BNEWS/HSX