Tin mới:

Phục Hưng Holdings chốt quyền chia cổ tức tổng tỷ lệ 18%
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Ngày đăng ký cuối cùng vào 22/10 và thời gian chi trả dự kiến từ 10/11.

Trong đó, công ty sẽ thanh toán cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 8% (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng). Song song đó, công ty sẽ phát hành 2,34 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 10%.

Nguồn vốn dùng để chi trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018.

Thùy Linh/BNEWS/HSX