Tin mới:

Phục Hưng Holdings chi trả cổ tức tỷ lệ 18%
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT
Công ty tiến hành trả cổ tức tiền mặt 8%, ứng số tiền thanh toán 18,7 tỷ đồng. Cùng với đó, công ty phát hành 2,34 triệu cổ phiếu để trả cổ tức 10%.

Nguồn vốn dùng để chi trả cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2018 của công ty. Thời gian thực hiện dự kiến là quý IV.

Thùy Linh/BNEWS/HSX