Tin mới:

  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. TIN ẢNH

16:31 | 09-01-2018

Ngày 9/1, không khí lạnh tiếp tục tràn về khiến nền nhiệt nhiều khu vực xuống thấp, nhiệt độ tại Hà Nội còn khoảng 10 độ C. Người lao động phải chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt để mưu sinh.

Người dân lao động ở Hà Nội chống chọi với giá rét - hình 0Ngày 9/1/2018, không khí lạnh tiếp tục tăng cường tràn về các tỉnh Bắc Bộ khiến nền nhiệt nhiều khu vực xuống thấp, nhiệt độ tại Hà Nội còn khoảng 10 độ C. Người lao động đang phải chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt để mưu sinh. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN

Người dân lao động ở Hà Nội chống chọi với giá rét - hình 1Ngày 9/1/2018, không khí lạnh tiếp tục tăng cường tràn về các tỉnh Bắc Bộ khiến nền nhiệt nhiều khu vực xuống thấp, nhiệt độ tại Hà Nội còn khoảng 10 độ C. Người lao động đang phải chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt để mưu sinh. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN

Người dân lao động ở Hà Nội chống chọi với giá rét - hình 2Ngày 9/1/2018, không khí lạnh tiếp tục tăng cường tràn về các tỉnh Bắc Bộ khiến nền nhiệt nhiều khu vực xuống thấp, nhiệt độ tại Hà Nội còn khoảng 10 độ C. Người lao động đang phải chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt để mưu sinh. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN

Người dân lao động ở Hà Nội chống chọi với giá rét - hình 3Ngày 9/1/2018, không khí lạnh tiếp tục tăng cường tràn về các tỉnh Bắc Bộ khiến nền nhiệt nhiều khu vực xuống thấp, nhiệt độ tại Hà Nội còn khoảng 10 độ C. Người lao động đang phải chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt để mưu sinh. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN

Người dân lao động ở Hà Nội chống chọi với giá rét - hình 4Ngày 9/1/2018, không khí lạnh tiếp tục tăng cường tràn về các tỉnh Bắc Bộ khiến nền nhiệt nhiều khu vực xuống thấp, nhiệt độ tại Hà Nội còn khoảng 10 độ C. Người lao động đang phải chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt để mưu sinh. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN

Người dân lao động ở Hà Nội chống chọi với giá rét - hình 5Ngày 9/1/2018, không khí lạnh tiếp tục tăng cường tràn về các tỉnh Bắc Bộ khiến nền nhiệt nhiều khu vực xuống thấp, nhiệt độ tại Hà Nội còn khoảng 10 độ C. Người lao động đang phải chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt để mưu sinh. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN

Người dân lao động ở Hà Nội chống chọi với giá rét - hình 6Ngày 9/1/2018, không khí lạnh tiếp tục tăng cường tràn về các tỉnh Bắc Bộ khiến nền nhiệt nhiều khu vực xuống thấp, nhiệt độ tại Hà Nội còn khoảng 10 độ C. Người lao động đang phải chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt để mưu sinh. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN

Người dân lao động ở Hà Nội chống chọi với giá rét - hình 7Ngày 9/1/2018, không khí lạnh tiếp tục tăng cường tràn về các tỉnh Bắc Bộ khiến nền nhiệt nhiều khu vực xuống thấp, nhiệt độ tại Hà Nội còn khoảng 10 độ C. Người lao động đang phải chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt để mưu sinh. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN

Người dân lao động ở Hà Nội chống chọi với giá rét - hình 8Ngày 9/1/2018, không khí lạnh tiếp tục tăng cường tràn về các tỉnh Bắc Bộ khiến nền nhiệt nhiều khu vực xuống thấp, nhiệt độ tại Hà Nội còn khoảng 10 độ C. Người lao động đang phải chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt để mưu sinh. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN

Người dân lao động ở Hà Nội chống chọi với giá rét - hình 9Ngày 9/1/2018, không khí lạnh tiếp tục tăng cường tràn về các tỉnh Bắc Bộ khiến nền nhiệt nhiều khu vực xuống thấp, nhiệt độ tại Hà Nội còn khoảng 10 độ C. Người lao động đang phải chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt để mưu sinh. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN

Người dân lao động ở Hà Nội chống chọi với giá rét - hình 10Ngày 9/1/2018, không khí lạnh tiếp tục tăng cường tràn về các tỉnh Bắc Bộ khiến nền nhiệt nhiều khu vực xuống thấp, nhiệt độ tại Hà Nội còn khoảng 10 độ C. Người lao động đang phải chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt để mưu sinh. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN

Người dân lao động ở Hà Nội chống chọi với giá rét - hình 11Ngày 9/1/2018, không khí lạnh tiếp tục tăng cường tràn về các tỉnh Bắc Bộ khiến nền nhiệt nhiều khu vực xuống thấp, nhiệt độ tại Hà Nội còn khoảng 10 độ C. Người lao động đang phải chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt để mưu sinh. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN

Người dân lao động ở Hà Nội chống chọi với giá rét - hình 12Ngày 9/1/2018, không khí lạnh tiếp tục tăng cường tràn về các tỉnh Bắc Bộ khiến nền nhiệt nhiều khu vực xuống thấp, nhiệt độ tại Hà Nội còn khoảng 10 độ C. Người lao động đang phải chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt để mưu sinh. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN

Người dân lao động ở Hà Nội chống chọi với giá rét - hình 13Ngày 9/1/2018, không khí lạnh tiếp tục tăng cường tràn về các tỉnh Bắc Bộ khiến nền nhiệt nhiều khu vực xuống thấp, nhiệt độ tại Hà Nội còn khoảng 10 độ C. Người lao động đang phải chống chọi với cái lạnh cắt da cắt thịt để mưu sinh. Ảnh: Thành Đạt – TTXVN

Thành Đạt – TTXVN