Tin mới:

  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. TIN ẢNH

15:09 | 02-12-2019

Công viên Địa chất Đắk Nông có diện tích hơn 4.700km2, chiếm hơn 2/5 diện tích tự nhiên tỉnh, trải dài 6/8 huyện, thị của tỉnh là Krông Nô, Cư Jút, Đắk Mil, Đắk Song, Đắk G’Long, và thị xã Gia Nghĩa.

Hấp dẫn Công viên địa chất Đắk Nông - hình 0Hồ Tà Đùng, xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông, thắng cảnh được ví là “Vịnh Hạ Long trên Cao nguyên”. Ảnh: TTXVN phát

Hấp dẫn Công viên địa chất Đắk Nông - hình 1Núi lửa Băng Mo, thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. Ảnh: TTXVN phát

Hấp dẫn Công viên địa chất Đắk Nông - hình 2Núi lửa Nâm Gle, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. Ảnh: TTXVN phát

Hấp dẫn Công viên địa chất Đắk Nông - hình 3Thác Trượt, một thắng cảnh tự nhiên trong Vườn Quốc gia Tà Đùng, xã Đắk Som, huyện Đắk G’Long, tỉnh Đắk Nông. Ảnh: TTXVN phát

Hấp dẫn Công viên địa chất Đắk Nông - hình 4Hang động núi lửa C1, Công viên Địa chất Đắk Nông. Ảnh: TTXVN phát

Hấp dẫn Công viên địa chất Đắk Nông - hình 5Miệng hang động núi lửa C7, Công viên Địa chất Đắk Nông. Ảnh: TTXVN phát

Hấp dẫn Công viên địa chất Đắk Nông - hình 6Thác Liêng Nung, xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (ảnh do Ban Quản lý Công viên Địa chất Đắk Nông cung cấp). Ảnh: TTXVN phát

Hấp dẫn Công viên địa chất Đắk Nông - hình 7Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, nằm trải dài 7 xã thuộc 3 huyện của tỉnh Đắk Nông là Đắk G’long, Đắk Song, và Krông Nô. Ảnh: TTXVN phát

Hấp dẫn Công viên địa chất Đắk Nông - hình 8Rừng trà cổ thụ trong Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung, nằm trải dài 7 xã thuộc 3 huyện của tỉnh Đắk Nông là Đắk G’long, Đắk Song, và Krông Nô. Ảnh: TTXVN phát

BNEWS/TTXVN