Tin mới:

  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. TIN ẢNH

14:51 | 13-02-2020

Lễ Tẩu sai (Cấp sắc 12 đèn) là đại lễ tôn vinh sự trưởng thành của đồng bào Dao Tiền ở Cao Bằng.

Độc đáo Lễ Tẩu sai của dân tộc Dao Tiền ở Cao Bằng - hình 0Lễ cấp sắc 12 đèn của nhóm Dao Tiền ở huyện Nguyên Bình được tổ chức với sự tham gia của toàn bộ dòng họ, dưới sự chủ trì của ông trưởng họ . Ảnh: Chu Hiệu – TTXVN

Độc đáo Lễ Tẩu sai của dân tộc Dao Tiền ở Cao Bằng - hình 1Lễ cấp ấn tín cho các đệ tử thụ lễ. Ảnh: Chu Hiệu – TTXVN

Độc đáo Lễ Tẩu sai của dân tộc Dao Tiền ở Cao Bằng - hình 2Bậc thang lên ngũ đài và cúng giải hạn, xóa điều xấu, đón điều tốt về. Ảnh: Chu Hiệu – TTXVN

Độc đáo Lễ Tẩu sai của dân tộc Dao Tiền ở Cao Bằng - hình 3Nghi lễ cấp ấn tín cho các đệ tử thụ lễ trong Lễ cấp sắc 12 đèn của đồng bào Dao Tiền . Ảnh: Chu Hiệu – TTXVN

Độc đáo Lễ Tẩu sai của dân tộc Dao Tiền ở Cao Bằng - hình 4Bậc thang lên ngũ đài và cúng giải hạn, xóa điều xấu, đón điều tốt về. Ảnh: Chu Hiệu – TTXVN

Độc đáo Lễ Tẩu sai của dân tộc Dao Tiền ở Cao Bằng - hình 5Thầy cúng đang cúng trình thần thánh trên đài để giải hạn, xóa điều xấu, đón điều tốt về. Ảnh: Chu Hiệu – TTXVN

Độc đáo Lễ Tẩu sai của dân tộc Dao Tiền ở Cao Bằng - hình 6Trang phục của phụ nữ Dao Tiền trong Lễ cấp sắc 12 đèn. Ảnh: Chu Hiệu – TTXVN

Độc đáo Lễ Tẩu sai của dân tộc Dao Tiền ở Cao Bằng - hình 7Nghi lễ cấp ấn tín cho các đệ tử thụ lễ trong Lễ cấp sắc 12 đèn của đồng bào Dao Tiền . Ảnh: Chu Hiệu – TTXVN

Chu Hiệu/TTXVN