Tin mới:

  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. TIN ẢNH

17:54 | 13-09-2017

Chiều 13/9/2017, tại Hà Nội, Công đoàn cơ quan TTXVN tổ chức Hội diễn văn nghệ năm 2017 chào mừng 72 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945 - 15/9/2017).

Tưng bừng hội diễn văn nghệ Thông tấn xã Việt Nam 2017 - hình 0 Chiều 13/9/2017, tại Hà Nội, Công đoàn cơ quan TTXVN tổ chức Hội diễn văn nghệ năm 2017 chào mừng 72 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945 - 15/9/2017). Trong số gần 100 tiết mục tham gia hội diễn với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Tổ quốc..., Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các tiết mục xuất sắc để công diễn ở vòng Chung khảo, được tổ chức vào ngày 15/9. Trong ảnh: Tiết mục dự thi của Đội liên quân Ban Biên tập Ảnh, Ban Biên tập Tin Kinh tế, Ban Tổ chức Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Tưng bừng hội diễn văn nghệ Thông tấn xã Việt Nam 2017 - hình 1[13/09/2017 17:17:03] Chiều 13/9/2017, tại Hà Nội, Công đoàn cơ quan TTXVN tổ chức Hội diễn văn nghệ năm 2017 chào mừng 72 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945 - 15/9/2017). Trong số gần 100 tiết mục tham gia hội diễn với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Tổ quốc..., Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các tiết mục xuất sắc để công diễn ở vòng Chung khảo, được tổ chức vào ngày 15/9. Trong ảnh: Một tiết mục dự thi trong hội diễn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Tưng bừng hội diễn văn nghệ Thông tấn xã Việt Nam 2017 - hình 2Tiết mục dự thi của Đội liên quân Ban Biên tập Ảnh, Ban Biên tập Tin Kinh tế, Ban Tổ chức Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Tưng bừng hội diễn văn nghệ Thông tấn xã Việt Nam 2017 - hình 3Tiết mục dự thi của Đội liên quân Ban Biên tập Ảnh, Ban Biên tập Tin Kinh tế, Ban Tổ chức Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Tưng bừng hội diễn văn nghệ Thông tấn xã Việt Nam 2017 - hình 4 Một tiết mục dự thi trong hội diễn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Tưng bừng hội diễn văn nghệ Thông tấn xã Việt Nam 2017 - hình 5Chiều 13/9/2017, tại Hà Nội, Công đoàn cơ quan TTXVN tổ chức Hội diễn văn nghệ năm 2017 chào mừng 72 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945 - 15/9/2017). Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Tưng bừng hội diễn văn nghệ Thông tấn xã Việt Nam 2017 - hình 6 Chiều 13/9/2017, tại Hà Nội, Công đoàn cơ quan TTXVN tổ chức Hội diễn văn nghệ năm 2017 chào mừng 72 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945 - 15/9/2017). Trong ảnh: Một tiết mục dự thi trong hội diễn. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Tưng bừng hội diễn văn nghệ Thông tấn xã Việt Nam 2017 - hình 7Hội diễn có gần 100 tiết mục tham gia hội diễn với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Tổ quốc... Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Tưng bừng hội diễn văn nghệ Thông tấn xã Việt Nam 2017 - hình 8 Trong số gần 100 tiết mục tham gia hội diễn với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Tổ quốc..., Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các tiết mục xuất sắc để công diễn ở vòng Chung khảo, được tổ chức vào ngày 15/9. Trong ảnh: Một tiết mục dự thi trong hội diễn. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Tưng bừng hội diễn văn nghệ Thông tấn xã Việt Nam 2017 - hình 9Trong số gần 100 tiết mục tham gia hội diễn với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Tổ quốc..., Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các tiết mục xuất sắc để công diễn ở vòng Chung khảo, được tổ chức vào ngày 15/9. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Tưng bừng hội diễn văn nghệ Thông tấn xã Việt Nam 2017 - hình 10Trong số gần 100 tiết mục tham gia hội diễn với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, Tổ quốc..., Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các tiết mục xuất sắc để công diễn ở vòng Chung khảo, được tổ chức vào ngày 15/9. Trong ảnh: Tiết mục dự thi của Đội liên quân Ban Biên tập Ảnh, Ban Biên tập Tin Kinh tế, Ban Tổ chức Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Tưng bừng hội diễn văn nghệ Thông tấn xã Việt Nam 2017 - hình 11Tiết mục dự thi của Đội liên quân Ban Biên tập Ảnh, Ban Biên tập Tin Kinh tế, Ban Tổ chức Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn.

Tưng bừng hội diễn văn nghệ Thông tấn xã Việt Nam 2017 - hình 12Đội cổ động cuồng nhiệt

Tưng bừng hội diễn văn nghệ Thông tấn xã Việt Nam 2017 - hình 13Đội cổ động cuồng nhiệt

Tưng bừng hội diễn văn nghệ Thông tấn xã Việt Nam 2017 - hình 14Đội cổ động cuồng nhiệt

Tưng bừng hội diễn văn nghệ Thông tấn xã Việt Nam 2017 - hình 15Trước giờ biểu diễn

Tưng bừng hội diễn văn nghệ Thông tấn xã Việt Nam 2017 - hình 16Phong trào cổ vũ lên cao.

Tưng bừng hội diễn văn nghệ Thông tấn xã Việt Nam 2017 - hình 17Phong trào cổ vũ lên cao.

Tưng bừng hội diễn văn nghệ Thông tấn xã Việt Nam 2017 - hình 18Phong trào cổ vũ lên cao.

Tưng bừng hội diễn văn nghệ Thông tấn xã Việt Nam 2017 - hình 19Tiết mục múa ''Tiếng chuông ngày mới'' của Đội liên quân Ban Biên tập Ảnh, Ban Biên tập Tin Kinh tế, Ban Tổ chức Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Tưng bừng hội diễn văn nghệ Thông tấn xã Việt Nam 2017 - hình 20Tiết mục múa hát đồng ca nam nữ ''Việt Bắc đón chào ngày mới'' của Đội liên quân Ban Biên tập Ảnh, Ban Biên tập Tin Kinh tế, Ban Tổ chức Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Tưng bừng hội diễn văn nghệ Thông tấn xã Việt Nam 2017 - hình 21 Tốp ca nữ ''Em chọn lối này'' của Đội liên quân Ban Biên tập Ảnh, Ban Biên tập Tin Kinh tế, Ban Tổ chức Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Tưng bừng hội diễn văn nghệ Thông tấn xã Việt Nam 2017 - hình 22Tiết mục múa ''Tiếng chuông ngày mới'' của Đội liên quân Ban Biên tập Ảnh, Ban Biên tập Tin Kinh tế, Ban Tổ chức Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Tưng bừng hội diễn văn nghệ Thông tấn xã Việt Nam 2017 - hình 23Tiết mục múa hát đồng ca nam nữ ''Việt Bắc đón chào ngày mới'' của Đội liên quân Ban Biên tập Ảnh, Ban Biên tập Tin Kinh tế, Ban Tổ chức Cán bộ và Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ Thông tấn. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN

Minh Quyết - Quốc Khánh/TTXVN