Tin mới:

  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. TIN ẢNH

20:12 | 03-08-2019

Hàng chục mét bờ kè hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) xảy ra tình trạng sụt lún, tập trung chủ yếu ở ven đường Lê Thái Tổ và phố Hàng Khay.

Bờ kè hồ Hoàn Kiếm bị sụt lún nghiêm trọng - hình 0Nhiều điểm sụt lún khu vực bờ kè quanh hồ đã được chính quyền cho dựng rào sắt. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Bờ kè hồ Hoàn Kiếm bị sụt lún nghiêm trọng - hình 1Nhiều điểm sụt lún khu vực bờ kè quanh hồ đã được chính quyền cho dựng rào sắt và biển báo nguy hiểm. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Bờ kè hồ Hoàn Kiếm bị sụt lún nghiêm trọng - hình 2Nhiều điểm sụt lún khu vực bờ kè quanh hồ đã được chính quyền cho dựng rào sắt và biển báo nguy hiểm. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Bờ kè hồ Hoàn Kiếm bị sụt lún nghiêm trọng - hình 3Nhiều vị trí đã mất chân kè, khiến cây lớn bên hồ có thể đổ bất cứ lúc nào. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Bờ kè hồ Hoàn Kiếm bị sụt lún nghiêm trọng - hình 4Nhiều vị trí đã mất chân kè dẫn đến hệ thống đường dạo sát mép hồ nhiều điểm bị lún sụt, gây nguy hiểm cho người dân và khách du lịch. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Bờ kè hồ Hoàn Kiếm bị sụt lún nghiêm trọng - hình 5Phần bờ kè tiếp tục xuống cấp, gây mất mỹ quan và nguy hiểm cho người dân, khách du lịch. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Bờ kè hồ Hoàn Kiếm bị sụt lún nghiêm trọng - hình 6Nhiều vị trí đã mất chân kè dẫn đến hệ thống đường dạo sát mép hồ nhiều điểm bị lún sụt, gây nguy hiểm cho người dân và khách du lịch. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Bờ kè hồ Hoàn Kiếm bị sụt lún nghiêm trọng - hình 7Nhiều vị trí đã mất chân kè dẫn đến hệ thống đường dạo sát mép hồ nhiều điểm bị lún sụt, gây nguy hiểm cho người dân và khách du lịch. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Bờ kè hồ Hoàn Kiếm bị sụt lún nghiêm trọng - hình 8Để xử lý dứt điểm tình trạng sụt lún bờ kè Hồ Gươm, UBND quận Hoàn Kiếm đã lập dự án trình Thành phố, Bộ Xây dựng và các cơ quan chức năng dự án cải tạo khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Bờ kè hồ Hoàn Kiếm bị sụt lún nghiêm trọng - hình 9Nhiều đoạn kè khác ven hồ cũng đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Bờ kè hồ Hoàn Kiếm bị sụt lún nghiêm trọng - hình 10Nhiều vị trí đã mất chân kè dẫn đến hệ thống đường dạo sát mép hồ nhiều điểm bị lún sụt, gây nguy hiểm cho người dân và khách du lịch. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Bờ kè hồ Hoàn Kiếm bị sụt lún nghiêm trọng - hình 11Nhiều điểm sụt lún khu vực bờ kè quanh hồ đã được chính quyền cho dựng rào sắt, nhưng vẫn rất nguy hiểm. Ảnh: Minh Quyết - TTXVN

Bờ kè hồ Hoàn Kiếm bị sụt lún nghiêm trọng - hình 12Nhiều vị trí đã mất chân kè dẫn đến hệ thống đường dạo sát mép hồ nhiều điểm bị lún sụt, gây nguy hiểm cho người dân và khách du lịch. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Bờ kè hồ Hoàn Kiếm bị sụt lún nghiêm trọng - hình 13Nhiều vị trí đã mất chân kè dẫn đến hệ thống đường dạo sát mép hồ nhiều điểm bị lún sụt, gây nguy hiểm cho người dân và khách du lịch. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Bờ kè hồ Hoàn Kiếm bị sụt lún nghiêm trọng - hình 14Phần bờ kè tiếp tục xuống cấp gây mất mỹ quan, nguy hiểm cho người dân và khách du lịch. Ảnh: Minh Quyết – TTXVN

Minh Quyết – TTXVN