Tin mới:

  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. TIN ẢNH

14:27 | 16-05-2018

Nông dân xóm Lĩnh Hồng, xã Thanh Lĩnh thu hoạch bí xanh ngoài đồng đưa về nhà để chờ các thương lái đến thu mua.

Bí xanh Thanh Lĩnh chờ "giải cứu" - hình 0Nông dân xóm Lĩnh Hồng, xã Thanh Lĩnh chở bí xanh về nhà. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Bí xanh Thanh Lĩnh chờ "giải cứu" - hình 1Trung bình mỗi hộ dân tại xóm Lĩnh Hồng, xã Thanh Lĩnh đã thu hoạch 4 - 6 tấn bí xanh đưa về bảo quản tại nhà chờ các thương lái đến thu mua. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Bí xanh Thanh Lĩnh chờ "giải cứu" - hình 2Các hộ dân đưa bí xanh về bảo quản tại nhà. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Bí xanh Thanh Lĩnh chờ "giải cứu" - hình 3Vườn bí xanh sai trĩu quả. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Bí xanh Thanh Lĩnh chờ "giải cứu" - hình 4Nông dân thu hoạch bí xanh. Ảnh: Tá Chuyên - TTXVN

Tá Chuyên/TTXVN