Tin mới:

Ôtô Trường Long chốt quyền trả cổ tức tỷ lệ 20%
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

08:52 | 16-01-2020

Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh thông báo ngày 22/1 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông Công ty kỹ thuật và ôtô Trường Long trả cổ tức tiền mặt.

Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh thông báo ngày 22/1 là ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông Công ty kỹ thuật và ôtô Trường Long (HTL) để trả cổ tức tiền mặt, tỷ lệ 20%.

Thời gian chi trả là ngày 14/2.

Công ty dự chi 24 tỷ đồng cho đợt thanh toán cổ tức 2018. Năm 2019, công ty cũng đề ra kế hoạch trả cổ tức tỷ lệ 20%, thời gian chi trả không chậm hơn tháng 6/2021.

Thùy Linh/BNEWS/HSX