Tin mới:

Nhựa Hà Nội chốt quyền trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (NHH) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2018 bằng tiền, tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng) và thưởng cổ phiếu tỷ lệ 1:1.

Ngày đăng ký cuối cùng là 12/8, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/8.

Với 16,8 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nhựa Hà Nội dự chi số tiền là 16,8 tỷ đồng để trả cổ tức. Ngày thanh toán là 23/8.

Phương án thưởng cổ phiếu được cổ đông thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường diễn ra vào giữa tháng 7.

Thùy Linh/BNEWS/TTXVN