Tin mới:

Nhựa Bình Minh chốt quyền trả cổ tức tiền mặt 20%
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP) thông báo tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2019 với tỷ lệ 20% (mỗi cổ phiếu nhận được 2.000 đồng).

Ngày đăng ký cuối cùng là 5/12, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 4/12.

Công ty sẽ tiến hành thanh toán cổ tức từ 20/12. Với gần 82 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nhựa Bình Minh dự chi số tiền 163,7 tỷ đồng để trả cổ tức.

Thùy Linh/BNEWS/HSX