Tin mới:

Nhựa An Phát Xanh tạm ứng cổ tức bằng tiền tỷ lệ 5%
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

Công ty cổ phần Nhựa An Phát Xanh (AAA) tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền, tỷ lệ 5% (1 cổ phiếu nhận được 500 đồng).

Với 171,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nhựa An Phát dự chi số tiền là 85,6 tỷ đồng để trả cổ tức.

Ngày đăng ký cuối cùng là 15/8, tương ứng với ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/8. Ngày thanh toán là 5/9.

Thùy Linh/BNEWS/HSX