Tin mới:

Ngày 7/6, Nam Long chốt quyền chi trả cổ tức
  1. TRANG CHỦ
  2. >
  3. DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT

13:12 | 02-06-2018

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) thông báo ngày 7/6 chốt quyền chi trả cổ tức 1,89% bằng tiền và 11,25% bằng cổ phiếu của Công ty cổ phần Đầu tư Nam Long (NLG).

Như vậy ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/6.

Công ty sẽ trả cổ tức 1,89% bằng tiền (1 cổ phiếu được nhận 189 đồng). Thời gian thực hiện vào ngày 20/6.

Để thực hiện trả cổ tức bằng cổ phiếu, Nam Long sẽ thực hiện phát hành khoảng 21,22 triệu cổ phần từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối căn cứ theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.

Thùy Linh/BNEWS/HSX